ЗА ГРАД САМОКОВ

Самоков – “Бялата порта на Рила”, е разположен на 950 метра н.м.в., в подножието на най-високата планина на Балканския полуостров.
Името на Самоков е един забележителен културен феномен - то е кодиран запис за историята на селището, за възникването и развитието му около огромните съоръжения за добив на желязо "самокови".
Историята на града - Първите сведения за града датират от ХV век. През Възраждането Самоков е един от най-големите градове в българските земи, а жителите му са с основен принос за развитието на културата и просвещението през ХVІІІ и ХІХ в. Тогава възниква и се утвърждава прочутата Самоковска художествена школа. И до днес градът е съхранил десетки паметници на културата, съчетали възрожденския дух с модерните тенденции в архитектурата.

Трябва да се види:
Голямата чешма
Байракли джамия
Градски исторически музей
Читалище – паметник “Отец Паисий”
Сарафската къща
Синагогата
Девическият манастир (Метоха)
Митрополитската черква
Черквата “Свети Никола”

Начало
За Кокошковата къща
За Самоков
За Боровец
За "Самел -90" АД
Настаняване
Ресторант
Спортен център
Резервации
Галерия
 
 
  ©Copyrights 2014 Samel 90- All Rights Reserved--